Karácsonyi imádság

Drága Mennyei Édes Atyánk!

Hálát adunk Neked azért, hogy szólhatunk hozzád karácsony ünnepén, hogy elcsendesedhet szívünk, és rád figyelhetünk. Köszönjük, hogy kétezer évvel ezelőtt elküldted a Fiadat hozzánk, ebbe a bűnöktől szennyezett világba, hogy életével és keresztáldozatával tisztára mosson mindannyiunkat. Soha el nem múló hálával van telve a szívünk azért, hogy a Szent Fiad gyermekké lett értünk – add, hogy mindannyian pásztorokká és napkeleti bölcsekké válhassunk, és megnyugvást leljünk melletted.

Urunk, ebben az évben is sok minden történt velünk: jó és rossz dolgok egyaránt. Köszönjük az örömet, amellyel megvidámítottad szíveinket. Köszönjük az idén született gyermekeinket és unokáinkat, a mosolyt az arcukon, hogy dicsőíthetünk Téged érkezésükért. Hálát adunk azért, hogy családtagjaink és barátaink közül többen is az elmúlt hónapok során erősödhettek meg hitükben, találhattak rá az egy és igaz ösvényre, a Te utadra. Köszönjük neked, hogy velünk voltál a dolgos hétköznapok során, és láthattuk, van eredménye kezünk munkájának.

Nehéz szívvel ugyan, de eléd hozzuk elmúlt évünk szomorú eseményeit is. A boldog feltámadás reményében álltunk meg azon szeretteink sírjánál, akik most nem lehetnek velünk. Add, hogy el tudjuk engedni őket, és bizalommal tekintsünk a jövőbe, hiszen tudjuk Urunk, hogy nálad nincsen halál, csak örök élet. Imádkozunk azokért a családtagjainkért, ismerőseinkért, akik ellened hadakoznak. Azokért, akik eltolják a kinyújtott és féltve óvó kezed, akik még nem ismerik a kegyelmed, vagy meggyalázzák a nevedet. Légy velünk Istenünk a családi viták, veszekedések során is. Te békéltesd meg apát a fiúval, anyát a lányával, add, hogy rajtunk keresztül tudjon tükröződni a szereteted a környezetünkben.

Urunk, ennek a világnak nagy szüksége van a békédre. Nap, mint nap tapasztaljuk, hogy ember embernek farkasa, nagy harc folyik a hatalomért, a tulajdonért, vagy pusztán azért, mert a másik nem olyan, mint mi magunk. Te adj megbékélést hazánkban a cigány és nem cigány emberek között. Add, hogy minden testvért szeretet járjon át, és csak arra figyeljen, ami a szemnek láthatatlan. Tudjuk, hogy ez sokszor nehéz, de törölj el minden rosszindulatot bennünk és másokban, hogy már itt a Földön meg tudjuk teremteni a mennyországot, hiszen Jézus is azt mondta nekünk: az bennünk van. Add, hogy ne csak szájjal, de szívvel is meg tudjunk vallani, és hogy az életünk egy soha véget nem érő dicsőítés legyen.

Nem feledkezünk meg hálát adni azért, hogy van étel az asztalunkon, hogy megtérhetünk hajlékunkba ebben a hideg időben, és hogy csendességgel töltöd meg szíveinket. Istenünk, ettől nincs szükségünk többre! Tudjuk azonban, hogy sok testvérünknek ez nem adatik meg. Kérünk, légy az oltalmazójuk határon innen és túl, Te adj enni az éhezőnek, és teremts otthont a szükségben lévőknek. Legyél a kórházban, betegágyon fekvőkkel, gyengeségükben Te vívd meg harcaikat. Vigyázz az egyedül élőkre, akik mellett senki sincs – légy társuk a magány idején.

Istenünk, Te annyira szeretsz minket, hogy elküldted Fiadat a világra – ezzel a reménységgel légy velünk ma, a karácsonyi ünneplésben, amikor a Megváltó születésére emlékezünk, holnap és mindenkor.

Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket.

Ámen